Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/5/2024  z dnia 16 maja 2024 r.

SKO.412/5/2024

 

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

 z dnia 16 maja 2024 r.

           

Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 1634) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 8 kwietnia 2024 r. nr SKO.412/5/2024 odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Czyżewa z dnia 5 stycznia 2023 r., nr RG.6220.12.2022 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Czyżew – granice województwa została przekazana w dniu 16 maja 2024 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

 

Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

Prezes SKO

Anna Sadowska

Data powstania: czwartek, 16 maj 2024 14:08
Data opublikowania: czwartek, 16 maj 2024 14:12
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2024 13:36
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 131 razy