Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/6/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.

SKO.412/6/2024

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 17 czerwca 2024 r.

 

           

            Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 1634) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 26 kwietnia 2024 r. nr SKO.412/6/2024 utrzymującą w mocy decyzję  Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 4 marca 2024 r., nr IK.6220.5.2.2023 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory o maksymalnej obsadzie 105 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr geod. 202/1 i 202/2 położonych w miejscowości Łopienie-Szelągi, gm. Nowe Piekuty oraz określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia i ustalającej charakterystykę planowanego przedsięwzięcia została przekazana w dniu 17 czerwca 2024 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

 

Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

 

                                                                                             

                                                                                              Anna Sadowska

                                                                                              Prezes SKO w Łomży

Data powstania: poniedziałek, 17 cze 2024 12:54
Data opublikowania: poniedziałek, 17 cze 2024 12:55
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 123 razy