Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Kompetencje i skład

Kompetencje i skład Zgromadzenia Ogólnego Kolegium.

W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą:

1. PREZES – Anna Sadowska
2. WICEPREZES - Marta Fabiszewska
3. POZOSTALI CZŁONKOWIE ( etatowi i pozaetatowi )


Członkowie etatowi:
1.Urszula Kurządkowska,
2.Grzegorz Leszczyński,
3. Marzena Klimaszewska,

 

Członkowie pozaetatowi:

1. Marian Brożyna
2. Anna Elster
3. Anna Magdalena Zawadzka
4. Sławomir Cempa
5. Radosław Chaberek

 

Do właściwości Zgromadzenia Ogólnego Kolegium należy:

1.  uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,
2. wybór dwóch członków do komisji konkursowej wyłaniającej kandydatów na członków Kolegium,
3. przyjmowanie rocznej informacji o działalności Kolegium,
4. wybór kandydatów na Prezesa Kolegium,
5. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez Prezesa Kolegium.

Co do zasady uchwały Zgromadzenia Ogólnego Kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Kolegium.

Data powstania: wtorek, 10 lis 2009 10:15
Data opublikowania: wtorek, 10 lis 2009 10:17
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 87876 razy