Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/177/2022 z dnia 21 listopada 2022 r.

SKO.433/177/2022

 

OBWIESZCZENIE

 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 21 listopada 2022 r.

 

            

Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 13 października 2022 r. nr SKO.433/176/177/178/2022 r:

-uchylającą zaskarżoną decyzję  Wójta  Gminy Łomża z dnia 22 sierpnia 2022 r. nr WGP.6733.6.2022 ustalającą warunki lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 44m wraz z instalacją telekomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie „WLM_Lomza_Podgorze2/95142” na części działki ew. nr 382/2 obręb Podgórze, gm. Łomża, w części rozstrzygniętej w pkt 2 i w tym zakresie umarzającą postępowanie organu pierwszej instancji;

- w pozostałej części utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję.

 

została przekazana w dniu 21 listopada 2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

 

Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

                                                                                             

                                                                                 

                                                                                              Prezes SKO

                                                                                              Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 21 lis 2022 12:46
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lis 2022 12:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 lis 2023 15:55
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 721 razy