Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE SKO.412/39/2019 z dnia 11 października 2019 r.

Łomża, dnia 11 października 2019 r.

SKO.412/39/2019

ZAWIADOMIENIE

 

Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia o przedłużeniu terminu do rozpatrzenia odwołania od decyzji Burmistrza Nowogrodu z dnia 9 sierpnia 2019 r., nr RG.6220.11.2018 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z  drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród-Łomża, z obejściem m. Stare Kupiski” do dnia 8 listopada 2019 r. ze względu na konieczność przedłożenia raportu w zakresie wskazanym w postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 30 września 2019 r., nr SKO.412/39/2019 i zapoznania z nim stron postępowania.

 

Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)  stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, jeżeli:

1)nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),

2)postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy ( przewlekłość).

 

Anna Sadowska

Prezes SKO w Łomży

Data powstania: piątek, 11 paź 2019 10:03
Data opublikowania: piątek, 11 paź 2019 10:04
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 495 razy