Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/98/2019 z dnia 30 września 2019 r.

SKO w Łomży

SKO.433/98/2019

 

OBWIESZCZENIE

                                       Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

                                                           z dnia 30 września 2019 r.

        

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 30 września 2019 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Turośl nr PBŚ.6733.4.2018 z dnia 12 sierpnia 2019 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na terenie obejmującym część działki nr 62/8 położonej w obrębie miejscowości Ksebki gm. Turośl w wyniku którego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 500 zł. Strona może zwrócić się do sądu o częściowe lub całkowite zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Anna Sadowska

                                                                                  Prezes SKO w Łomży

Data powstania: poniedziałek, 30 wrz 2019 12:34
Data opublikowania: poniedziałek, 30 wrz 2019 12:34
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 617 razy