Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Łomża, dnia 14 sierpnia 2019 r.

SKO.433/72/73/2019

 

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia o przedłużeniu terminu do rozpatrzenia odwołań  od decyzji Burmistrza Stawisk z dnia 25 czerwca 2019 r., nr BI.6730.11.2015 ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego budynku usytuowanego na terenie działek nr 891/16 i 891/86 położonych w obrębie miasta Stawiski przy ul. Smolniki na cele uprawy pieczarek do dnia 30 września 2019 r. ze względu na konieczność wyznaczenia przez sąd kuratora dla osoby nieobecnej, do czego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zobowiązało Burmistrza Stawisk postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2019 r., nr SKO.433/72/73/2019.

 

Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)  stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, jeżeli:

1)nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),

2)postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy ( przewlekłość).Anna Sadowska

Prezes SKO w Łomży

 

Otrzymują:

1.Ryszard Okuniewski

2.Aneta Żabińska

3.Paweł Żabiński

4.Burmistrz Stawisk

5.Pozostałe strony postępowania w formie obwieszczenia

Data powstania: środa, 14 sie 2019 14:27
Data opublikowania: środa, 14 sie 2019 14:28
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 657 razy