Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE z dnia 18 czerwca 2019 r.

SKO.412/17/2019

 

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 18 czerwca 2019 r.

 

 

            Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga Bożeny Joanny Świtajewskiej i Tadeusza Świtajewskiego wraz z odpowiedzią na nią na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży  dnia 17 kwietnia 2019 r., nr SKO.412/17/2019 utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Burmistrza Nowogrodu z dnia 6 marca 2019 r., nr RG.6220.11.2018 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko została przekazana w dniu 18 czerwca 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

             Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

v-ce prezes SKO w Łomży

Janusz Krajewski

Data powstania: wtorek, 18 cze 2019 10:15
Data opublikowania: wtorek, 18 cze 2019 10:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 lip 2020 11:06
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 706 razy