Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

 

 

Plan działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

na rok 2013

 

 

Nazwa zadania

Cel

Miernik określający stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

 

 

Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego

Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów samorządu terytorialnego oraz rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku.

 

 

 

 

97,90 %

1) rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych

 

2) rozpatrywanie sporów cywilnoprawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

 

 

 

 

 

26.11.2012 r. Prezes SKO

Anna Sadowska

 

 

Plan działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

na rok 2013

 

 

Nazwa zadania

Cel

Miernik określający stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

 

 

Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego

Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów samorządu terytorialnego oraz rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku.

 

 

 

 

97,90 %

1) rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych

 

2) rozpatrywanie sporów cywilnoprawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

 

 

 

 

 

26.11.2012 r. Prezes SKO

Anna Sadowska

Plan działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

na rok 2013

 

 

Nazwa zadania

Cel

Miernik określający stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

 

 

Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego

Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów samorządu terytorialnego oraz rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku.

 

 

 

 

97,90 %

1) rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych

 

2) rozpatrywanie sporów cywilnoprawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

 

 

 

 

 

26.11.2012 r. Prezes SKO

Anna Sadowska

Plan działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

na rok 2013

 

 

Nazwa zadania

Cel

Miernik określający stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

 

 

Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego

Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów samorządu terytorialnego oraz rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku.

 

 

 

 

97,90 %

1) rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych

 

2) rozpatrywanie sporów cywilnoprawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

 

 

 

 

 

26.11.2012 r. Prezes SKO

Anna Sadowska

Data powstania: czwartek, 29 lis 2012 13:17
Data opublikowania: czwartek, 29 lis 2012 13:17
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 7303 razy