Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

za 2019 rok

 

 

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

 

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie  jednostce sektora finansów publicznych

Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łomży

( nazwa/nazwy dział/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych )

 

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

 

X monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów     kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

X procesu zarządzania ryzykiem

X  audytu wewnętrznego

X  kontroli wewnętrznych

    kontroli zewnętrznych

    innych źródeł informacji: -

 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

 

 

                                                                                                          Prezes SKO w Łomży

                                                                                                             Anna Sadowska

 

 

Łomża, dnia 27.04.2020 r.

Data powstania: poniedziałek, 27 kwi 2020 12:31
Data opublikowania: poniedziałek, 27 kwi 2020 12:31
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1851 razy