Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

 

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

 

za rok 2011

                                          

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

 

-   zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

-   skuteczności i efektywności działania,

-   wiarygodności sprawozdań,

-   ochrony zasobów,

-   przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

-   efektywności i skuteczności przepływu informacji,

-   zarządzania ryzykiem,

 

oświadczam, że w  kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej w kierowanej przeze mnie jednostce  sektora finansów publicznych

                            Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łomży

 

    w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

        X monitoringu realizacji celów i zadań,

        X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych6),

        X procesu zarządzania ryzykiem,

           audytu wewnętrznego,

        X kontroli wewnętrznych,

            kontroli zewnętrznych,

        -innych źródeł informacji: ....................................................... 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

 

Łomża, dn. 30.01.2012 r.

 Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 23 kwi 2012 14:21
Data opublikowania: poniedziałek, 23 kwi 2012 14:24
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6903 razy