Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan spraw w miesiącu sierpniu 2015 r.

W miesiącu sierpniu 2015 r. wpłynęło 63 spraw.

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

- podatki i opłaty lokalne – 4

- podatek akcyzowy –  7

- egzekucja administracyjna – 1

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 8

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna - 1

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 0

- prawo wodne – 3

-ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie   porządku i czystości w gminach – 4

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 2

- prawo geologiczne i górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 16

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 5

- pomoc społeczna – 5

- świadczenia rodzinne – 3

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 0

- uprawnienia do alimentów – 1

- dodatki mieszkaniowe – 1

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość – 1

- w tym skargi na bezczynność - 0

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

- skargi na bezczynność

- umorzenie spraw

- pomoc społeczna

- sprawy z zakresu informacji publicznej

Liczba skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku - 6

 

Data powstania: wtorek, 8 wrz 2015 09:21
Data opublikowania: wtorek, 8 wrz 2015 09:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 paź 2016 13:56
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4541 razy