Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu kwietniu 2015 r.

 

Stan spraw w miesiącu kwietniu 2015 r.

W miesiącu kwietniu 2015 r. wpłynęło 87 spraw.

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

- podatki i opłaty lokalne – 9

- podatek akcyzowy –  0

- egzekucja administracyjna – 1

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 2

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 1

- prawo wodne – 2

-ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie   porządku i czystości w gminach – 2

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 4

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 27

- gospodarka nieruchomościami – 4

- prawo geologiczne i górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 2

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 18

- pomoc społeczna – 4

- świadczenia rodzinne – 7

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 1

- uprawnienia do alimentów – 2

- dodatki mieszkaniowe – 1

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość – 0

- w tym skargi na bezczynność - 0

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

- skargi na bezczynność

- umorzenie spraw

- pomoc społeczna

- sprawy z zakresu informacji publicznej

Liczba skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku - 5

 

Data powstania: wtorek, 5 maj 2015 12:28
Data opublikowania: wtorek, 5 maj 2015 12:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 2765 razy