Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu marcu 2015 r.

 

Stan spraw w miesiącu marcu 2015 r.

W miesiącu marcu 2015 r. wpłynęło 96 spraw.

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

- podatki i opłaty lokalne – 20

- podatek akcyzowy –  3

- egzekucja administracyjna – 2

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 2

- sprawy drogowe – 1

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 0

- prawo wodne – 0

-ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie   porządku i czystości w gminach – 4

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 27

- gospodarka nieruchomościami – 4

- prawo geologiczne i górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 0

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 11

- pomoc społeczna – 5

- świadczenia rodzinne – 11

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 5

- uprawnienia do alimentów – 1

- dodatki mieszkaniowe – 0

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość – 0

- w tym skargi na bezczynność - 0

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

- skargi na bezczynność

- umorzenie spraw

- pomoc społeczna

- sprawy z zakresu informacji publicznej

Liczba skarg do WSA w Białymstoku - 8

 

Data powstania: czwartek, 2 kwi 2015 14:39
Data opublikowania: czwartek, 2 kwi 2015 14:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 2528 razy