Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan spraw w miesiącu styczniu 2015 r.

 

W miesiącu styczniu 2015 r. wpłynęło 96 spraw.

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

- podatki i opłaty lokalne – 124

- podatek akcyzowy –  1

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 5

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna - 1

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 1

- prawo wodne – 3

-ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie   porządku i czystości w gminach – 10

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9

- gospodarka nieruchomościami – 1

- prawo geologiczne i górnicze – 2

- geodezja i kartografia – 10

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 12

- pomoc społeczna – 6

- świadczenia rodzinne – 4

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 4

- uprawnienia do alimentów – 0

- dodatki mieszkaniowe – 3

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość – 0

- w tym skargi na bezczynność - 0

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

- skargi na bezczynność

- umorzenie spraw

- pomoc społeczna

- sprawy z zakresu informacji publicznej

Liczba skarg do WSA w Białymstoku - 11

 

Data powstania: czwartek, 5 lut 2015 13:40
Data opublikowania: czwartek, 5 lut 2015 13:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4603 razy