Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu sierpniu 2014 r.

 

W miesiącu sierpniu 2014 r. wpłynęły 74 sprawy.

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

- podatki i opłaty lokalne –10

- podatek akcyzowy –  7

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 3

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych –  0

- prawo wodne – 1

-ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie   porządku i czystości w gminach – 7

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 2

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 1

- prawo geologiczne i górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 0

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 9

- pomoc społeczna – 7

- świadczenia rodzinne – 20

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 6

- uprawnienia do alimentów – 0

- dodatki mieszkaniowe – 1

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość – 0

- w tym skargi na bezczynność - 0

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

- skargi na bezczynność

- umorzenie spraw

- pomoc społeczna

- sprawy z zakresu informacji publicznej

Liczba skarg do WSA w Białymstoku - 4

 

Data powstania: wtorek, 16 wrz 2014 13:28
Data opublikowania: wtorek, 16 wrz 2014 13:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 3396 razy