Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu marcu 2014 r.

 

Stan spraw w miesiącu marcu 2014 r.

 

            W miesiącu marcu 2014 r. wpłynęło 67 spraw.

 

 

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 19

- podatek akcyzowy –  3

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 3

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych –  0

- prawo wodne – 1

-ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie   porządku i czystości w gminach – 3

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 0

- prawo geologiczne i górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 1

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 6

- pomoc społeczna – 19

- świadczenia rodzinne – 6

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 4

- uprawnienia do alimentów – 1

- dodatki mieszkaniowe – 0

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 0

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

- skargi na bezczynność

- umorzenie spraw

- pomoc społeczna

- sprawy z zakresu informacji publicznej

 

Liczba skarg do WSA w Białymstoku - 7

Data powstania: środa, 2 kwi 2014 13:58
Data opublikowania: środa, 2 kwi 2014 13:58
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4025 razy