Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu lutym 2014 r.

 

            W miesiącu lutym 2014 r. wpłynęło 58 spraw.

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

- podatki i opłaty lokalne – 3

- podatek akcyzowy –  7

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 2

- sprawy drogowe – 2

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych –  0

- prawo wodne – 3

-ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie   porządku i czystości w gminach – 2

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 2

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1

- gospodarka nieruchomościami – 7

- prawo geologiczne i górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 0

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 3

- pomoc społeczna – 7

- świadczenia rodzinne – 7

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 2

- uprawnienia do alimentów – 2

- dodatki mieszkaniowe – 3

- oświata – 4

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 0

- skargi na bezczynność - 1

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność

- umorzenie spraw

- pomoc społeczna

- sprawy z zakresu informacji publicznej

 

Liczba skarg do WSA w Białymstoku - 15

Data powstania: wtorek, 4 mar 2014 09:16
Data opublikowania: wtorek, 4 mar 2014 09:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4289 razy