Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu październiku 2013 r.

Stan spraw w miesiącu październiku 2013 r.

 

            W miesiącu październiku 2013 r. wpłynęło 100 spraw.

 

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 11

- podatek akcyzowy –  0

- egzekucja administracyjna – 1

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 4

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych –  1

- prawo wodne – 7

-ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie   porządku i czystości w gminach – 5

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1

- gospodarka nieruchomościami – 10

- prawo geologiczne i górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 3

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 8

- pomoc społeczna – 6

- świadczenia rodzinne – 25

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 1

- uprawnienia do alimentów – 6

- dodatki mieszkaniowe – 0

- oświata – 6

- ubezpieczenie rolników – 2

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 0

- skargi na bezczynność - 3

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność

- umorzenie spraw

- pomoc społeczna

- sprawy z zakresu informacji publicznej

 

Liczba skarg do WSA w Białymstoku - 20

Data powstania: wtorek, 5 lis 2013 13:29
Data opublikowania: wtorek, 5 lis 2013 13:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4425 razy