Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu czerwcu 2013 r.

W miesiącu czerwcu 2013 r. wpłynęło 117 spraw.

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 5

- podatek akcyzowy –  0

- egzekucja administracyjna – 1

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 4

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych –  0

- prawo wodne – 3

- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminach – 5

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 7

- prawo geologiczne o górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 1

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 9

- pomoc społeczna – 5

- świadczenia rodzinne – 14

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 0

- uprawnienia do alimentów – 1

- dodatki mieszkaniowe – 0

- oświata –61

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 0

 

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność – 0

- umorzenie spraw - 0

- pomoc społeczna - 5

- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

 

 

 

Liczba skarg do WSA w Białymstoku -  5

Data powstania: wtorek, 2 lip 2013 14:29
Data opublikowania: wtorek, 2 lip 2013 14:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4503 razy