Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu lutym 2013 r.

            W miesiącu lutym 2013 r. wpłynęło 139 spraw.

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 40

- podatek akcyzowy – 9

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 4

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 1

- prawo wodne – 2

- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminach – 2

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 13

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 24

- prawo geologiczne o górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 1

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 3

- pomoc społeczna – 9

- świadczenia rodzinne – 19

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 0

- uprawnienia do alimentów – 10

- dodatki mieszkaniowe – 1

- oświata – 1

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 0

 

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność – 0

- umorzenie spraw - 0

- pomoc społeczna - 9

- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

 

 

 

Liczba skarg do WSA w Białymstoku -  10

Data powstania: piątek, 15 mar 2013 13:00
Data opublikowania: piątek, 15 mar 2013 13:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4723 razy