Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu grudniu 2012 r.

 

Stan spraw w miesiącu grudniu 2012 r.

 

            W miesiącu grudniu 2012 r. wpłynęło 85 sprawy.

 

 

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 23

- podatek akcyzowy – 0

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 7

- sprawy drogowe – 3

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 0

- prawo wodne – 3

- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminach – 6

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 2

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2

- gospodarka nieruchomościami – 2

- prawo geologiczne o górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 2

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 8

- pomoc społeczna – 6

- świadczenia rodzinne – 13

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 0

- uprawnienia do alimentów – 5

- dodatki mieszkaniowe – 1

- oświata – 1

- ubezpieczenie rolników – 1

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 0

 

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność – 1

- umorzenie spraw - 0

- pomoc społeczna - 6

- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

 

 

 

Liczba skarg do WSA w Białymstoku -  9

Data powstania: poniedziałek, 7 sty 2013 12:46
Data opublikowania: poniedziałek, 7 sty 2013 12:46
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4615 razy