Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan załatwionych spraw w miesiącu lutym 2012 r

W miesiącu lutym 2012 r. wpłynęły 102 sprawy.

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 41

- podatek akcyzowy – 5

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 6

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna – 0

- prawo wodne – 1

- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminach – 1

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu –  0

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 3

- prawo geologiczne o górnicze – 0

- geodezja i kartografia - 1

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 5

- pomoc społeczna – 7

- świadczenia rodzinne –  23

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 2

- uprawnienia do alimentów –  3

- dodatki mieszkaniowe – 3

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 1

 

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność - 0

- umorzenie sprawy - 0

- pomoc społeczna - 17

- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

 

Liczba skarg do WSA w Białymstoku -  5

Data powstania: czwartek, 1 mar 2012 13:33
Data opublikowania: czwartek, 1 mar 2012 13:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5191 razy