Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan załatwionych spraw w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2011 r.

  Stan załatwionych spraw

W okresie  od 1 stycznia do 31 maja 2011 r. wpłynęło 459 spraw.  W miesiącu maju wpłynęło 45 spraw.

Rodzaje spraw:

- dodatki mieszkaniowe - 0

- gospodarka nieruchomościami - 3

- gospodarka przestrzenna - 6

- inne, pozostałe - 1

- ochrona przyrody i zwierząt – 0

- podatki – 4

- pomoc społeczna - 7

- oświata - 0

- prawo o ruchu drogowym - 1

- drogi publiczne i transport drogowy –  1

- działalność gospodarcza - 0

- egzekucja - 0

- geodezja i kartografia - 1

- bezpieczeństwo imprez masowych - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 0

- rolnictwo i leśnictwo - 0

- prawo wodne - 3

- prawo łowieckie - 0

- prawo górnicze i geologiczne - 1

- ochrona środowiska - 1

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna - 14

- informacja publiczna – 1

- odpady i utrzymywanie porządku i czystości w gminach – 0

- handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - 1

 

Sprawy załatwione poza kolejnością:

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność - 0

- umorzenie sprawy - 0

- pomoc społeczna - 7

- sprawy z zakresu informacji publicznej - 1

 

Wpływ spraw w 2011 r.  – ilość spraw w rejestrze:

 

- według repertorium –  462

- skargi do WSA        -    41

- według dziennika    -    26        

  Razem -                       529

Data powstania: wtorek, 7 cze 2011 13:40
Data opublikowania: wtorek, 7 cze 2011 13:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 14:06
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4717 razy