Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan załatwionych spraw w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2011 r

Stan załatwionych spraw

W okresie  od 1 stycznia do 31 stycznia 2011 r. wpłynęło 155 spraw.   

Rodzaje spraw:

- dodatki mieszkaniowe - 1

- gospodarka nieruchomościami - 31

- gospodarka przestrzenna 13

- inne, pozostałe - 1

- ochrona przyrody i zwierząt – 0

- podatki – 70

- pomoc społeczna - 14

- oświata - 1

- prawo o ruchu drogowym - 0

- drogi publiczne i transport drogowy –  0

- działalność gospodarcza - 0

- egzekucja - 0

- geodezja i kartografia - 1

- bezpieczeństwo imprez masowych - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 0

- rolnictwo i leśnictwo - 0

- prawo wodne - 0

- prawo łowieckie - 0

- prawo górnicze i geologiczne - 0

- ochrona środowiska - 3

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna - 19

- informacja publiczna – 0

- odpady i utrzymywanie porządku i czystości w gminach – 0

- handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - 1

 

Sprawy załatwione poza kolejnością:

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność - 2

- umorzenie sprawy - 0

- pomoc społeczna - 14

- sprawy z zakresu informacji publicznej - 0

 

Wpływ spraw w 2011 r.  – ilość spraw w rejestrze:

- według repertorium –  155

- skargi do WSA        -      6

- według dziennika    -     11        

  Razem -                       172

Data powstania: środa, 9 lut 2011 12:54
Data opublikowania: środa, 9 lut 2011 12:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 14:05
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4899 razy