Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

konkurs na kandydatów na etatowego członka SKO

PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

W ŁOMŻY

 

ogłasza konkurs na kandydatów na

 

ETATOWEGO CZŁONKA

SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO.

 

  1. Kandydaci przystępujący do konkursu na etatowego członka kolegium powinni spełniać następujące kryteria:
  2. a) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. b) ukończenie magisterskich studiów prawniczych lub administracyjnych,
  4. c) wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,

d)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

  1. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

2)  kwestionariusz osobowy,

3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

4)  oświadczenie o niekaralności, odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.

5) klauzula zgody do procedury przeprowadzenia konkursu (wzór do pobrania ze strony BIP SKO

6) klauzula informacyjna do procedury przeprowadzenia konkursu (wzór do pobrania ze strony BIP SKO

 

 

Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „KONKURS NA ETATOWEGO CZŁONKA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ŁOMŻY”,

pod adresem: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

18-400 Łomża

  1. Nowa 2

Termin składania ofert - 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej i BIP SKO w Łomży.

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 27 wrz 2021 07:54
Data opublikowania: poniedziałek, 27 wrz 2021 07:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 maj 2022 07:42
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 9292 razy