Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/24/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Łomża, dnia 27 sierpnia 2021 r.

SKO.412/24/2021

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

        

Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że sprzeciw na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży nr SKO. 412/24/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r., wraz z odpowiedzią, uchylającą w całości i przekazującą do ponownego rozpoznania organowi I instancji decyzję Wójta Gminy Zambrów z dnia 28 czerwca 2021 r., nr Rrg.6220.21.12.2020 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kompostowni odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Czerwony Bór” zlokalizowanego na działce nr 59/4, obręb Czerwony Bór, został przekazany w dniu 27 sierpnia 2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

 

Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

Prezes SKO

Anna Sadowska

Data powstania: piątek, 27 sie 2021 13:09
Data opublikowania: piątek, 27 sie 2021 13:11
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 511 razy