Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan spraw w miesiącu październiku 2014 r.

 

Stan spraw w miesiącu październiku 2014 r.

W miesiącu październiku 2014 r. wpłynęło 60 spraw.

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

- podatki i opłaty lokalne –8

- podatek akcyzowy –  0

- egzekucja administracyjna – 1

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 1

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych –  0

- prawo wodne – 3

-ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie   porządku i czystości w gminach – 6

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 8

- prawo geologiczne i górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 5

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 6

- pomoc społeczna – 11

- świadczenia rodzinne – 5

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 0

- uprawnienia do alimentów – 2

- dodatki mieszkaniowe – 0

- oświata – 4

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość – 0

- w tym skargi na bezczynność - 0

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

- skargi na bezczynność

- umorzenie spraw

- pomoc społeczna

- sprawy z zakresu informacji publicznej

Liczba skarg do WSA w Białymstoku - 14

 

Data powstania: środa, 5 lis 2014 11:41
Data opublikowania: środa, 5 lis 2014 11:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4264 razy