Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan spraw w miesiącu wrześniu 2014 r.

W miesiącu wrześniu 2014 r. wpłynęły 34 sprawy.

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

- podatki i opłaty lokalne –2

- podatek akcyzowy –  0

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 7

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych –  1

- prawo wodne – 1

-ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie   porządku i czystości w gminach – 3

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 2

- prawo geologiczne i górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 7

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 6

- pomoc społeczna – 1

- świadczenia rodzinne – 2

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 0

- uprawnienia do alimentów – 0

- dodatki mieszkaniowe – 1

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość – 0

- w tym skargi na bezczynność - 1

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

- skargi na bezczynność

- umorzenie spraw

- pomoc społeczna

- sprawy z zakresu informacji publicznej

Liczba skarg do WSA w Białymstoku - 12

 

Data powstania: poniedziałek, 6 paź 2014 11:55
Data opublikowania: poniedziałek, 6 paź 2014 11:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4153 razy