Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan spraw w miesiącu grudniu 2013 r.

            W miesiącu grudniu 2013 r. wpłynęło 69 spraw.

 

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 14

- podatek akcyzowy –  0

- egzekucja administracyjna – 2

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 3

- sprawy drogowe – 2

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych –  0

- prawo wodne – 4

-ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie   porządku i czystości w gminach – 1

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4

- gospodarka nieruchomościami – 4

- prawo geologiczne i górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 2

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 6

- pomoc społeczna – 5

- świadczenia rodzinne – 17

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 2

- uprawnienia do alimentów – 2

- dodatki mieszkaniowe – 0

- oświata – 4

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 0

- skargi na bezczynność - 0

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność

- umorzenie spraw

- pomoc społeczna

- sprawy z zakresu informacji publicznej

Liczba skarg do WSA w Białymstoku - 18

Data powstania: piątek, 3 sty 2014 13:58
Data opublikowania: piątek, 3 sty 2014 13:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5454 razy