Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan spraw w miesiącu lipcu 2013 r.

 

Stan spraw w miesiącu lipcu 2013 r.

 

            W miesiącu lipcu 2013 r. wpłynęło 275 spraw.

 

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 6

- podatek akcyzowy –  0

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 4

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych –  2

- prawo wodne – 3

- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminach – 9

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 5

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 15

- prawo geologiczne o górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 1

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 6

- pomoc społeczna – 11

- świadczenia rodzinne – 105

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 0

- uprawnienia do alimentów – 0

- dodatki mieszkaniowe – 0

- oświata – 106

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 1

- spory o właściwość - 1

 

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność – 0

- umorzenie spraw - 0

- pomoc społeczna - 11

- sprawy z zakresu informacji publicznej – 1

 

Liczba skarg do WSA w Białymstoku -  26

Data powstania: poniedziałek, 12 sie 2013 12:54
Data opublikowania: poniedziałek, 12 sie 2013 12:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5845 razy