Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan załatwionych spraw od dnia 1 stycznia do 30 listopada

W okresie od dnia 1 stycznia do 30 listopada wpłynęło 805 sprawy. W miesiącu listopadzie wpłynęło 71 spraw.

Rodzaje spraw:

- dodatki mieszkaniowe – 1
- gospodarka nieruchomościami – 6
- gospodarka przestrzenna – 11
- inne, pozostałe – 0
- ochrona przyrody i zwierząt - 1
- podatki – 2
- pomoc społeczna – 14
- oświata – 1
- prawo o ruchu drogowym –
- drogi publiczne i transport drogowy –  0
- działalność gospodarcza – 0
- egzekucja – 1
- geodezja i kartografia – 0
- bezpieczeństwo imprez masowych – 0
- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 1
- rolnictwo i leśnictwo – 0
- prawo wodne – 2
- prawo górnicze i geologiczne – 0
- ochrona środowiska - 1
- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 27
- informacja publiczna – 0
- odpady i utrzymywanie porządku i czystości w gminach – 0
- handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - 4


Sprawy załatwione poza kolejnością:

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

- skargi na bezczynność – 0
- umorzenie sprawy – 0
- pomoc społeczna – 14
- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

Wpływ spraw w 2009 r.  – ilość spraw w rejestrze:

- według repertorium – 805
- skargi do WSA –         80  
- według dziennika –     73    
  Razem -           958

Data powstania: środa, 9 gru 2009 14:35
Data opublikowania: środa, 9 gru 2009 14:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 14:03
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5106 razy