Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan spraw w miesiącu marcu 2013 r.

 

            W miesiącu marcu 2013 r. wpłynęło 67 spraw.

 

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 7

- podatek akcyzowy – 1

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 5

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 1

- prawo wodne – 1

- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminach – 4

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 1

- prawo geologiczne o górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 4

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 8

- pomoc społeczna – 6

- świadczenia rodzinne – 22

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 0

- uprawnienia do alimentów – 1

- dodatki mieszkaniowe – 4

- oświata – 1

- ubezpieczenie rolników – 1

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 0

 

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność – 0

- umorzenie spraw - 0

- pomoc społeczna - 6

- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

Liczba skarg do WSA w Białymstoku -  4

Data powstania: poniedziałek, 15 kwi 2013 10:29
Data opublikowania: poniedziałek, 15 kwi 2013 10:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5676 razy