Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan spraw w miesiącu styczniu 2013 r.

 

Stan spraw w miesiącu styczniu 2013 r.

 

            W miesiącu styczniu 2013 r. wpłynęło 210 spraw.

 

 

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 105

- podatek akcyzowy – 0

- egzekucja administracyjna – 1

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 0

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 3

- prawo wodne – 5

- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminach – 1

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 4

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 20

- gospodarka nieruchomościami – 38

- prawo geologiczne o górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 1

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 13

- pomoc społeczna – 4

- świadczenia rodzinne – 11

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 0

- uprawnienia do alimentów – 3

- dodatki mieszkaniowe – 0

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 1

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 0

 

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność – 2

- umorzenie spraw - 0

- pomoc społeczna - 4

- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

 

Liczba skarg do WSA w Białymstoku -  5

Data powstania: poniedziałek, 4 lut 2013 14:05
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lut 2013 14:09
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5759 razy