Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan spraw w miesiącu październiku 2012 r.

 

Stan spraw w miesiącu październiku 2012 r.

 

            W miesiącu październiku 2012 r. wpłynęło 162 sprawy.

 

 

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 4

- podatek akcyzowy – 0

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 1

- sprawy drogowe – 1

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 1

- prawo wodne – 1

- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminach – 3

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 4

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 63

- gospodarka nieruchomościami – 37

- prawo geologiczne o górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 1

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 9

- pomoc społeczna – 9

- świadczenia rodzinne – 25

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 1

- uprawnienia do alimentów – 1

- dodatki mieszkaniowe – 0

- oświata – 1

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 0

 

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność – 4

- umorzenie sprawy – 0

- pomoc społeczna - 9

- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

Liczba skarg do WSA w Białymstoku -  2

 

Data powstania: poniedziałek, 5 lis 2012 13:19
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lis 2012 13:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5806 razy