Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan spraw w miesiącu lipcu 2012 r.

 

            W miesiącu lipcu 2012 r. wpłynęło 92 sprawy.

Rodzaje rozpatrywanych spraw: 

- podatki i opłaty lokalne – 6

- podatek akcyzowy – 0

- egzekucja administracyjna – 1

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 4

- sprawy drogowe – 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 0

- prawo wodne – 1

- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminach – 36

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 4

- prawo geologiczne o górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 0

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 15

- pomoc społeczna – 4

- świadczenia rodzinne – 18

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 0

- uprawnienia do alimentów –  0

- dodatki mieszkaniowe – 2

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 0

 

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność – 1

- umorzenie sprawy – 0

- pomoc społeczna - 4

- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

 

Liczba skarg do WSA w Białymstoku -  10

Data powstania: wtorek, 7 sie 2012 13:04
Data opublikowania: wtorek, 7 sie 2012 13:05
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5804 razy