Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan spraw w miesiącu czerwcu 2012 r.

        W miesiącu czerwcu 2012 r. wpłynęło 45 spraw. 

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 2

- podatek akcyzowy – 0

- egzekucja administracyjna – 2

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 1

- sprawy drogowe – 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 1

- prawo wodne – 4

- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminach – 1

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 4

- prawo geologiczne o górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 0

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 10

- pomoc społeczna – 4

- świadczenia rodzinne – 13

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 2

- uprawnienia do alimentów –  0

- dodatki mieszkaniowe – 1

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 0

 

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność – 2

- umorzenie sprawy – 0

- pomoc społeczna - 6

- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

 

Liczba skarg do WSA w Białymstoku -  6

Data powstania: wtorek, 3 lip 2012 10:06
Data opublikowania: wtorek, 3 lip 2012 10:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5886 razy