Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan spraw w miesiącu maju 2012 r.

             W miesiącu maju 2012 r. wpłynęło 66 spraw.

 

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 9

- podatek akcyzowy – 0

- egzekucja administracyjna – 1

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 2

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna – 0

- prawo wodne – 5

- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminach – 11

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 3

- prawo geologiczne o górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 2

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 12

- pomoc społeczna – 6

- świadczenia rodzinne – 12

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 2

- uprawnienia do alimentów –  0

- dodatki mieszkaniowe – 0

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 0

 

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność – 0

- umorzenie sprawy – 0

- pomoc społeczna - 6

- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

 

Liczba skarg do WSA w Białymstoku -  3

Data powstania: poniedziałek, 4 cze 2012 12:28
Data opublikowania: poniedziałek, 4 cze 2012 12:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5773 razy