Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan spraw w miesiącu kwietniu 2012 r.

 

            W miesiącu kwietniu 2012 r. wpłynęło 72 spraw.

 

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 5

- podatek akcyzowy – 0

- egzekucja administracyjna – 1

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 0

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna – 8

- prawo wodne – 4

- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminach – 5

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu –  1

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 3

- prawo geologiczne o górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 0

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 12

- pomoc społeczna – 8

- świadczenia rodzinne – 18

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 2

- uprawnienia do alimentów –  4

- dodatki mieszkaniowe – 0

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 1

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność - 1

- umorzenie sprawy - 0

- pomoc społeczna - 7

- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

  

Liczba skarg do WSA w Białymstoku -  12

Data powstania: poniedziałek, 7 maj 2012 11:50
Data opublikowania: poniedziałek, 7 maj 2012 11:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5958 razy