Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan załatwionych spraw w miesiącu marcu 2012 r.

W miesiącu marcu 2012 r. wpłynęło 113 spraw.

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 41

- podatek akcyzowy –

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 3

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna – 1

- prawo wodne – 4

- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie-porządku i czystości w gminach – 0

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu –  4

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 0

- prawo geologiczne o górnicze – 2

- geodezja i kartografia – 5

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 8

- pomoc społeczna – 4

- świadczenia rodzinne – 24

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 1

- uprawnienia do alimentów –  0

- dodatki mieszkaniowe – 2

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 0

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność - 0

- umorzenie sprawy - 0

- pomoc społeczna - 4

- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

Liczba skarg do WSA w Białymstoku -  10

Data powstania: poniedziałek, 2 kwi 2012 14:17
Data opublikowania: poniedziałek, 2 kwi 2012 14:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6115 razy