Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan załatwionych spraw od 1 stycznia do 30 grudnia 2011 r.

 Stan załatwionych spraw

 W okresie  od 1 stycznia do 30 grudnia 2011 r. wpłynęło 983 sprawy.  W miesiącu grudniu wpłynęło 99  spraw.

 Rodzaje spraw:

 - dodatki mieszkaniowe - 1

- gospodarka nieruchomościami - 5

- gospodarka przestrzenna - 11

- inne, pozostałe - 1

- ochrona przyrody i zwierząt – 0

- podatki – 18

- pomoc społeczna - 6

- oświata - 1

- prawo o ruchu drogowym - 3

- drogi publiczne i transport drogowy –  0

- działalność gospodarcza - 0

- egzekucja - 0

- geodezja i kartografia - 1

- bezpieczeństwo imprez masowych - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 0

- rolnictwo i leśnictwo - 0

- prawo wodne - 7

- prawo łowieckie - 0

- prawo górnicze i geologiczne - 1

- ochrona środowiska - 0

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna - 43

- informacja publiczna – 0

- odpady i utrzymywanie porządku i czystości w gminach – 0

- handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - 1

 

Sprawy załatwione poza kolejnością:

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność - 0

- umorzenie sprawy - 0

- pomoc społeczna - 6

- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

 

Wpływ spraw w 2011 r.  – ilość spraw w rejestrze:

 

- według repertorium –  983

- skargi do WSA        -    94

- według dziennika    -    98       

  Razem -                     1175

Data powstania: poniedziałek, 2 sty 2012 14:40
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sty 2012 14:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 14:06
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4709 razy