Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan załatwionych spraw od 1 stycznia do 29 października 2010 r.

Stan załatwionych spraw 

W okresie  od 1 stycznia do 29 października 2010 r. wpłynęło 802 sprawy. W miesiącu październiku  wpłynęło  61   spraw.

Rodzaje spraw:

- dodatki mieszkaniowe - 3

- gospodarka nieruchomościami - 5

- gospodarka przestrzenna 13

- inne, pozostałe - 2

- ochrona przyrody i zwierząt - 0

- podatki – 3

- pomoc społeczna - 16

- oświata - 0

- prawo o ruchu drogowym - 1

- drogi publiczne i transport drogowy –  0

- działalność gospodarcza - 0

- egzekucja - 0

- geodezja i kartografia - 1

- bezpieczeństwo imprez masowych - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 0

- rolnictwo i leśnictwo - 0

- prawo wodne - 6

- prawo łowieckie - 0

- prawo górnicze i geologiczne - 0

- ochrona środowiska - 1

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna - 10

- informacja publiczna – 0

- odpady i utrzymywanie porządku i czystości w gminach – 0

- handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - 0

Sprawy załatwione poza kolejnością:

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność - 1

- umorzenie sprawy - 0

- pomoc społeczna - 16

- sprawy z zakresu informacji publicznej - 0

 

Wpływ spraw w 2010 r.  – ilość spraw w rejestrze:

 

- według repertorium –  802

- skargi do WSA        -    61

- według dziennika -       62  

  Razem -                       925

Data powstania: środa, 3 lis 2010 13:54
Data opublikowania: środa, 3 lis 2010 13:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 14:05
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4901 razy