Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan załatwionych spraw w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2010 r.

Stan załatwionych spraw

W okresie  od 1 stycznia do  31 maja 2010 r. wpłynęło  525   spraw. W miesiącu maju wpłynęło 61  spraw.

Rodzaje spraw:

- dodatki mieszkaniowe –  2
- gospodarka nieruchomościami – 8
- gospodarka przestrzenna –  12
- inne, pozostałe – 0
- ochrona przyrody i zwierząt - 0
- podatki – 4
- pomoc społeczna – 8
- oświata – 3
- prawo o ruchu drogowym – 4
- drogi publiczne i transport drogowy –  1
- działalność gospodarcza – 0
- egzekucja – 0
- geodezja i kartografia - 1
- bezpieczeństwo imprez masowych – 0
- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 0
- rolnictwo i leśnictwo – 0
- prawo wodne – 0
- prawo górnicze i geologiczne – 0
- ochrona środowiska - 1
- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 8
- informacja publiczna – 0
- odpady i utrzymywanie porządku i czystości w gminach – 4
- handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - 4


Sprawy załatwione poza kolejnością:

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

- skargi na bezczynność – 2
- umorzenie sprawy – 0
- pomoc społeczna – 8
- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

Wpływ spraw w 2010 r.  – ilość spraw w rejestrze:

- według repertorium –  525
- skargi do WSA        -    38
- według dziennika -       40     
  Razem -                    603 

Data powstania: wtorek, 1 cze 2010 12:20
Data opublikowania: wtorek, 1 cze 2010 12:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 14:04
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4941 razy