Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan załatwionych spraw W okresie 1 - 31 stycznia 2010 r

 W okresie  1 - 31 stycznia 2010 r. wpłynęło 187  spraw.

Rodzaje spraw:

- dodatki mieszkaniowe – 1

- gospodarka nieruchomościami – 48

- gospodarka przestrzenna – 9

- inne, pozostałe – 0

- ochrona przyrody i zwierząt - 1

- podatki – 89

- pomoc społeczna – 10

- oświata – 2

- prawo o ruchu drogowym – 1

- drogi publiczne i transport drogowy –  0

- działalność gospodarcza – 0

- egzekucja – 0

- geodezja i kartografia – 1

- bezpieczeństwo imprez masowych – 1

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 0

- rolnictwo i leśnictwo – 0

- prawo wodne – 1

- prawo górnicze i geologiczne – 0

- ochrona środowiska - 2

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 18

- informacja publiczna – 0

- odpady i utrzymywanie porządku i czystości w gminach – 1

- handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - 2

 

 

Sprawy załatwione poza kolejnością:

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność – 0

- umorzenie sprawy – 0

- pomoc społeczna – 10

- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

 

Wpływ spraw w 2010 r.  – ilość spraw w rejestrze:

 

- według repertorium – 187

- skargi do WSA –         10

- według dziennika –     16      

  Razem -                     213

Data powstania: wtorek, 2 lut 2010 12:06
Data opublikowania: wtorek, 2 lut 2010 12:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 14:03
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5344 razy