Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za 2010r.

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

 

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego

W Łomży

za rok 2010

 

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

-   zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

-   skuteczności i efektywności działania,

-   wiarygodności sprawozdań,

-   ochrony zasobów,

-   przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

-   efektywności i skuteczności przepływu informacji,

-   zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łomży

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

X  monitoringu realizacji celów i zadań,

X  samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem  standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

X  procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

X  kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji:........................................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

 

Łomża dn. 28.01.2011r.

 

Prezes Kolegium

Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 31 sty 2011 09:48
Data opublikowania: poniedziałek, 31 sty 2011 09:51
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 7629 razy