Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/48/2021 z dnia 19 stycznia 2022 r.

Łomża, dnia 19 stycznia 2022 r.

SKO.412/48/2021

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 19 stycznia 2022 r.

        

Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży nr SKO. 412/48/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r., którą utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy Łomża nr WGP.6220.14.2019 z dnia 18 listopada 2021 r.   ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia do poboru wody podziemnej , realizowanego na terenie działki oznaczonej nr ewid. 283/7 w miejscowości Podgórze, gm. Łomża będzie przekazana w dniu 19 stycznia 2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

 

  Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

 

                                                                                  Prezes SKO

                                                                                   Anna Sadowska

Data powstania: środa, 19 sty 2022 10:04
Data opublikowania: środa, 19 sty 2022 10:05
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 594 razy