Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/27/2021 z dnia 4 października 2021 r.

Łomża, dnia 4 października 2021 r.

 

SKO.412/27/2021

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 4 października 2021 r.

       

 

Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży nr SKO. 412/27/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r., wraz z odpowiedzią, utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Zambrów nr Rrg.6220.07.18.2020 z dnia 26 lipca 2021 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji substratów z wybranych rodzajów odpadów biodegradowalnych do biogazowni oraz gorzelni na działkach nr 67/19 i 67/23, obręb Czerwony Bór, gmina Zambrów została przekazana w dniu 4 października 2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

 

Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

                                                               

                                                                                                          Prezes SKO

                                                                                                        Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 4 paź 2021 11:25
Data opublikowania: poniedziałek, 4 paź 2021 11:26
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 504 razy