Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/48/49/50/2020 Łomża, dnia 11 lutego 2021 r.

Łomża, dnia 11 lutego 2021 r.

SKO.412/48/49/50/2020

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

 z dnia 11 lutego 2021 r.

        

Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że sprzeciw Euro-Bud Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Grajewie wraz z odpowiedzią na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 19 stycznia 2021 r., nr SKO.412/48/49/50/2020 uchylającą w całości i przekazującą do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji decyzję Wójta Gminy Grajwo z dnia 30 listopada 2020 r., nr R.6220.15.2018 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 130, obręb Kacprowo, gmina Grajewo został przekazany w dniu 11 lutego 2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

 

Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

 

Prezes SKO w Łomży

Anna Sadowska

Data powstania: czwartek, 11 lut 2021 11:49
Data opublikowania: czwartek, 11 lut 2021 11:53
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 857 razy