Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/22/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Łomża, dnia 20 sierpnia 2020 r.

SKO.412/22/2020

 

 

OBWIESZCZENIE

                                       Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

                                                           z dnia 20 sierpnia 2020 r.

 

Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga wraz z odpowiedzią na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 1 lipca 2020 r. nr SKO.412/22/2020 utrzymującą w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 27 maja 2020 r., nr SKO.412/16/2020 stwierdzającą nieważność decyzji Wójta Gminy Grabowo z dnia 25 czerwca 2016 r., nr DŚ.6220.03.16 ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pn: :Budowa budynku inwentarskiego: obory o obsadzie 150 DJP wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o V=1650 m3, zbiornika na nieczystości bytowe o V=9,5 m3 oraz dwa silosy zbożowe o pojemności do 16 ton każdy, na działce o nr 60 połozonej w miejscowości Konopki Białystok, gmina Grabowo” została przekazana w dniu 13 sierpnia 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

  

Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

 

                                                                                              Janusz Krajewski

                                                                                              Wiceprezes SKO w Łomży

Data powstania: czwartek, 20 sie 2020 14:28
Data opublikowania: czwartek, 20 sie 2020 14:30
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 389 razy