Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/3/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.

SKO.433/3/2020

 

 

OBWIESZCZENIE

                                       Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

                                                           z dnia 24 lutego 2020 r.

        

 

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 24 lutego 2020 r. rozpatrzyło zażalenie na postanowienie Burmistrza Szczuczyna nr KP.6733.3.23.2018/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową WLM_PROSTKI_BZURY 3595235 oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą obejmującą część działek o nr 199/1 i 198/3 w miejscowości Bzury gm. Szczuczyn w wyniku którego, uchyliło zaskarżone postanowienie w całości.

  Z treścią w/w decyzji  można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejsze postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Wpis sądowy od skargi na to postanowienie wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania postanowienia liczony jest od upływu 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                          Prezes SKO w Łomży

                                                                                                             Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 24 lut 2020 11:53
Data opublikowania: poniedziałek, 24 lut 2020 11:54
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 338 razy